Home > Features (page 64)

Features

Siasi Fakamatakali ‘Oku te’eki ketau iai

Ko kitautolu koe Siasi Fakamatakali. ‘Oku tau tu’u fakataha koe faka’ilonga ‘oe fakatu’amelie ‘ihe loto-lotonga ‘oe Komiunitī ‘Āositelelia. ‘Oku ui kitautolu ke tau tu’u ‘o fakamo’oni ‘ihe loto Tui Taha moe Mo’ui ia KĿlaisi aia ‘oku ma’olunga taha ‘iha toe Matakali, ‘Ekonſmika, Pūle’anga, pē ko ha fa’ahinga Ŀ vahevahe kehekehe. Ke tau fetĿ’aki nima fakataha ‘ihe fepoupou’aki ‘ihe vilitaki ketau ...

Read More »